• Blockquote

    Sed dignissim mauris nec velit ultrices id euismod orci iaculis. Aliquam ut justo id massa consectetur pellentesque pharetra ullamcorper nisl...

  • Duis non justo nec auge

    Sed dignissim mauris nec velit ultrices id euismod orci iaculis. Aliquam ut justo id massa consectetur pellentesque pharetra ullamcorper nisl...

  • Vicaris Vacanti Vestibulum

    Sed dignissim mauris nec velit ultrices id euismod orci iaculis. Aliquam ut justo id massa consectetur pellentesque pharetra ullamcorper nisl...

Chủ Nhật, ngày 16 tháng 6 năm 2013

Cải tạo đất nông nghiệp bạc màu

no image cải tạo đất Do truyền thống canh tác độc canh và kỹ thuật lạc hậu trong thời gian dài của nông dân vùng ĐBSH nên nhiều diện tích ở đây đã bị thoái hoá n...

Thứ Sáu, ngày 14 tháng 6 năm 2013

Nhật Bản dùng robot để cải tạo đất sau thảm họa động đất 2011

no image cải tạo đất Là một nước có nền khoa học công nghệ rất phát triển nên Nhật Bản đã sử dụng những chú robot để khắc phục những hậu quả mà động đất và sóng ...

Thứ Tư, ngày 12 tháng 6 năm 2013

Trồng cây dương sỉ cải tạo đất nhiễm kim loại nặng, lọc nước sinh hoạt

no image cải tạo đất Trong số các loài thực vật thuộc ngành dương xỉ, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một loại cây có khả năng hấp thụ lượng asen (thạch tín) ...

Thứ Ba, ngày 21 tháng 5 năm 2013

Trồng... cỏ cải tạo đất bãi thải

no image cải tạo đất Nhờ bộ rễ dài tới bốn đến năm mét, cỏ vetiver như một tấm lưới khổng lồ giữ và cải tạo đất cho các bãi thải than. Sau những biện pháp như...